Prohlášení: Za publikační etiku a svobodu kritiky v sociálních vědách

Vyjadřujeme znepokojení nad dosavadním způsobem řešení kauzy neetických publikačních praktik na IKSŽ FSV UK. Domníváme se, že tato kauza odkrývá témata, která jsou relevantní pro celou akademickou obec, jako je otázka publikačních norem, etických standardů a akademické integrity. Proto je nezbytné vést o těchto praktikách transparentní a otevřenou diskusi, namísto jejího potlačování a trestání těch, kteří na problém poukázali.

Skupina zaměstnanců Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v nedávné době kriticky vystoupila proti rozvinutému systému eticky vysoce sporného publikování v tzv. predátorských („odpadních“) časopisech, stejně jako proti dalším eticky pochybným publikačním praktikám, kterých se dopouštěli někteří jejich kolegové v rámci IKSŽ (podrobnosti zde). Publikování v predátorských časopisech zneužívá slabin systému hodnocení vědy v ČR, který upřednostňuje počty publikací před jejich kvalitou. Predátorské časopisy požadují od autorů za publikaci článků peníze, aniž by vyžadovaly splnění elementárních standardů akademického publikování. Současně umožňují navazující neetické postupy, jako je předstírání afiliace k prestižním zahraničním pracovištím, uvádění smyšlených spoluautorů či darované autorství. Všechny tyto jevy se v publikační praxi na IKSŽ objevily.

Vedení IKSŽ namísto otevřeného přiznání a explicitního odsouzení výše popisovaných neetických praktik, na něž bylo opakovaně upozorněno, přistoupilo k aktivitám, které mohou být interpretovány jako pokusy o zastrašování těch, kteří na problém upozornili, či dokonce k jejich profesní perzekuci. Té v současné době čelí především dr. Václav Štětka, vedoucí výzkumné skupiny PolCoRe, kterému bylo před několika týdny nečekaně oznámeno rozhodnutí ředitelky pracoviště neprodloužit jeho pracovní smlouvu (končící 31. 12. 2015), aniž by pro tento krok byly uvedeny smysluplné důvody (byl pouze označen za „manažerské rozhodnutí ředitelky IKSŽ“). Vědecké výsledky dr. Štětky jsou přitom v rámci oboru nadstandardní (získal pro své pracoviště grant GA ČR, vytvořil výzkumnou skupinu zapojenou do mezinárodních sítí, publikoval v prestižních časopisech s náročným recenzním řízením) a během jeho působení nebyly vůči jeho práci vzneseny žádné výtky.

My, níže podepsaní, důrazně protestujeme proti jakýmkoli postupům směřujícím k omezování kritické diskuse na akademické půdě a žádáme děkana FSV UK dr. Jakuba Končelíka, aby objasnil okolnosti neprodloužení smlouvy s dr. Štětkou a jednoznačně vyvrátil podezření, že souvisí s případem kritiky neetických publikačních praktik. Dále vyzýváme k otevřené rozpravě o publikační etice, standardech hodnocení publikačních výstupů a o ochraně whistleblowerů na českých vysokých školách.

Podepsaní:
(Svůj podpis můžete připojit v níže uvedeném formuláři)

Mgr. Nikola Balaš – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

prof. Pavel Barša, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. – Katedra teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

prof. Václav Bělohradský

Mgr. Libor Benda, Ph.D. – Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Helena Bendová – FAMU

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. – LAPE, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mgr. Luděk Brož, MPhil., Ph.D. – Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze a Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Mgr. Karel Čada, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Klára Čapková – Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita

Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Pavel Dolanský – zakladatel a bývalý garant studijního oboru Marketingová komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

prof. Vratislav Doubek, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Masarykův ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Bc. Jakub Drbohlav – FF UK

doc. Mgr. Jana Dudková, Ph.D. – Slovenská akadémia vied, Ústav divadelnej a filmovej vedy

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR, FAMU

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D. – Katedra antropologie, FF, ZČU

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Šárka Gmiterková – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Adéla Gjuričová, PhD. -Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

doc. Mgr. Michal Hájek, PhD – Masarykova Univerzita

Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická

PhDr. Hana Havelková, Ph.D. – Fakulta humanitních studií UK

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

doc. Dr. phil. Pavel Himl – Fakulta humanitních studií UK

PhDr. Radim Hladík, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. – Katedra ruských a východoevropských studií, Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních věd UK

Mgr. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D. – Ústav mezinárodních vztahů Praha

Doc. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. – Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. – Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Milan Hrubeš – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Johana Chylíková – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Mgr. Matouš Jelínek – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. – Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

PhDr. František Kalvas, Ph.D. -Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mgr. Petr Knecht, Ph.D. – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Mgr. Kateřina Kňapová – Filozofická fakulta UK

Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Jan Kolář, Ph.D. – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita; Botanický ústav AV ČR

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. – Katedra genderových studií, FHS UK

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Ir. Mgr. Michael Komm, Ph.D. – Ústav fyziky plazmatu AV ČR

prof. Petr Kopecký – Institute of Political Science, University of Leiden

prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. – Filosofický ústav AV ČR

prof. Martin Kreidl, Ph.D. – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

doc. Petr Kratochvíl, Ph.D. – Ústav mezinárodních vztahů Praha (ředitel)

Mgr. Petr Kubala – Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita

RNDr. Martin Kubeš, Ph.D. – Centrum Regionu Haná, Olomouc

Mgr. Michal Kuděla – Filozofická fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Petr Kupka – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. – Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Marcela Linková, Ph.D. – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

MA. Roar Lishaugen, Ph.D. – Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové a Universitetet i Oslo, Norsko

Mgr. Kateřina Lišková, Ph.D. – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mgr. Terezie Lokšová – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. – FF UK v Praze

Mgr. Petr Lupač, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Ľubomír Lupták, Ph.D. – Katedra politologie a mezinárodních vztahů a Katedra antropologie FF ZČU

PhDr. Pavel Machač, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. et Mgr. Alena Macková – Fakulta sociálních studií MU, Fakulta sociálních věd UK

Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR, Fakulta sociálních věd UK

Juraj Marušiak, Ph.D. – Ústav politických vied SAV

prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. – Vysoká škola finanční a správní

Mgr. Jaromír Mazák -Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Ing. Petr Mezihorák – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Mgr. Magdalena Mouralová – Fakulta sociálních věd UK

Mgr. Karel Musílek, MSc – Durham University

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. – Ekonomicko-správní fakulta MU a Fakulta humanitních studií UK

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. – Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta filozofická ZČU

doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. – Fakulta sociálních studií, MU, Brno

Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Helena Nováková – konzultantka v oblasti kvality

doc. Mgr. Martina Pachmannová, Ph.D. – katedra dějin a teorie umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ing. Petr Pavlík, Ph.D. – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové

Mgr. Petr Píša – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Jakub Požárek – Knihovna AV ČR, v.v.i. a Filozofická fakulta UK

Mgr. Tomáš Profant, Ph.D. – Ústav mezinárodních vztahů Praha

prof. Jiří Přibáň – Cardiff Law School, Cardiff University

prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr. – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Ivana Rapošová – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně

PhDr. Irena Reifová, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Jan Roleček, Ph.D. – Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno

Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta,  Masarykova univerzita

Mgr. Tomáš Samec – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. -Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

Mgr. Monika Sauerová Toušková – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

prof. Steven Saxonberg, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze a Anglo-American University in Prague

Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Jan Sládek, Ph. D. – Filozofická fakulta UK

Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. – IMS FSV UK

Daniel Sosna, Ph.D. – Filozofická fakulta, Západočeská univerzita

Mgr. Matěj Spurný, PhD. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. – Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

doc. Petr Szczepanik, Ph.D. – Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

PhDr. Petr Šámal, Ph.D. – Ústav pro českou literaturu AV ČR

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. – KPES FF UP v Olomouci

Mgr. Karel Šima, Ph.D. – Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. – Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze

Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. – Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

Eva Šlesingerová, Ph.D. – Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

PhDr. Jiřina Šmejkalová, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. -Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Markéta Štechová – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Josef Švéda, Ph.D. – Filozofická fakulta UK

Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Miroslav Tížik, Ph.D. – Sociologický ústav SAV

PhDr. Michal Tošner, Ph.D. – Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Mgr. František Trampota -Masarykova univerzita

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. – Ústav pro českou literaturu AV ČR

Mgr. František Tůma, Ph.D. – Pedagogická fakulta MU, Brno

doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D – Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Klára Vanková, Ph.D. – Katedra antropologie FF ZČU

prom.fil. Ivo Vasiljev, CSc. – FF UK

Mgr. Michal Večeřa -Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Petr Voda, Ph.D. – Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Miloš Vojtěchovský – Filmová a televizní fakulta AMU

Filip Vostal, Ph.D. – Filozofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Mgr. Ivana Vostrovská – Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Mgr. Václav Walach – Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci a Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Bielefeld

doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc. – Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové

JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. – Právnická fakulta, Univerzita Palackého

Svůj podpis můžete připojit v následujícím formuláři. Údaje jsou před přidáním manuálně kontrolovány.

Reklamy
Prohlášení: Za publikační etiku a svobodu kritiky v sociálních vědách